Vali keel
Meie rahvusvahelised veebilehed
estEesti rehvidpluss.com
finSoome rengas24.com
sweRootsi däck24.com
latLäti riepas24.com
litLeedu padangos24.com
Rehvidpluss e-poe üld- ja tellimistingimused


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.RehvidPluss.com omanik Rehvid Pluss OÜ reg. kood 11339888, Vana-Tartu mnt 74, Peetri, 75312 vahel Rehvidpluss e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Rehvidpluss e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Rehvid Pluss OÜ-l on õigustatud Rehvidpluss e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.rehvidpluss.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.rehvidpluss.com. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Rehvid Pluss OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Hinnad

2.1. Rehvidpluss e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%, kui hinnakirja juures ei ole märgitud teisiti.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust.

3.2. Tellija andmetesse sisestage nõutavad andmed.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Rehvid Pluss OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse on võimaliks sooritada ülekandega, klikkides nupule „Kinnita tellimus ja saada arve“ mille järel teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist Rehvid Pluss OÜ arvelduskontole.

4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 3 päeva jooksul laekunud.

 

5. Toodete tarneaeg, kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Transpordikulu nelja (4) või enama rehvi tellimisel Eesti piires on 0 EURi. Kui tellimus on esitatud vähem kui neljale (4) rehvile, siis korvab saatmiskulud osaliselt Tellija. Rehvide (1-3 rehvi) transpordil Eesti piires lisab Rehvid Pluss OÜ arvele saatmiskulu: 3.20 € saadetise kohta.

5.2. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale ja võetakse ühendust Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel.

5.3. Rehvid, mis on Rehvid Pluss OÜ veebilehel kuvatud kirjaga LAOS, tarnitakse 1-2 tööpäeva jooksul. Juhul kui tellimus on tasutud enne kella 11.00 tööpäeval. Rehvidel, mis on kuvatud kirjaga SAADAVAL, on tarneaeg vähemalt 3 tööpäeva. Juhul kui nende toodete tarneaeg osutub pikemaks kui 5 tööpäeva, siis võtame Teiega ühendust 2 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4.

5.4. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Rehvid Pluss OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

5.5. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.6. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik või on võimalik kullerfirmaga sõlmitud isiklikku kokuleppe alusel.

5.7. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Rehvid Pluss OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile info@rehvidpluss.com või Rehvid Pluss OÜ kontakttelefonile 5666 2223. Kullerfirma poolt vigastatud toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Rehvidpluss e-poe elektronposti aadressile info@rehvidpluss.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu vastavalt Rehvid Pluss OÜ internetipoe ostude tagastustingimusele Tarbijale.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Rehvid Pluss OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest.

7.2. Rehvid Pluss OÜ garantiitingimustega on võimalik tutvuda siin.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Rehvid Pluss OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Rehvid Pluss OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Rehvid Pluss OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rehvid Pluss OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Rehvid Pluss OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Rehvidpluss e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Rehvid Pluss OÜ vahel seoses Rehvidpluss e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Diskleimer

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Rehvid Pluss OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 2 tööpäeva jooksul.

10.3. Rehvid Pluss OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 350 EUR'i maksev rehv on järsku müügis 50 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Rehvidpluss e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Rehvidpluss e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Küsimuste korral soovitame võtta ühendust meie müügimeeskonnaga elektronposti teel info@rehvidpluss.com või Rehvid Pluss OÜ kontakttelefonile helistades 5666 2223.