Vali keel
Meie rahvusvahelised veebilehed
estEesti rehvidpluss.com
finSoome rengas24.com
sweRootsi däck24.com
latLäti riepas24.com
litLeedu padangos24.com

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 13 mai 2021

Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatakse Meie eeskirju ja protseduure Teie teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui kasutate teenust ja teavitab Teid Teie privaatsusõigustest ning sellest, kuidas seadus Teid kaitseb.

Teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks kasutame Teie isikuandmeid. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Tõlgendamine ja määratlused

Tõlgendamine

Sõnadel, millel on suur algustäht, on tähendused, mis on määratletud järgmistel tingimustel. Järgmistel mõistetel on sama tähendus, olenemata sellest, kas need esinevad ainsuses või mitmuses.

Mõisted

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete tüübid

Isikuandmed

Meie teenuse kasutamise ajal võime paluda Teil esitada Meile teatud isikuttuvastavat teavet, mida saab kasutada Teie poole pöördumiseks või isiku tuvastamiseks. Isikutuvastatav teave võib hõlmata järgmist, kuid mitte ainult:

Kasutusandmed

Kasutusandmed kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt.

Kasutusandmed võivad sisaldada teavet, nagu Teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatava teenuse lehed, külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, seadme ainuidentifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Kui kasutate teenust mobiilsideseadme kaudu, võime teatud teavet koguda automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie kasutatava mobiilsideseadme tüübi, Teie mobiilsideseadme kordumatu ID, Teie mobiilsideseadme IP-aadressi, Teie mobiilse operatsioonisüsteemi, kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüübi, ainulaadsete seadme identifikaatorite ja muude diagnostiliste andmete kohta.

Samuti võime koguda teavet, mida Teie brauser saadab iga kord, kui külastate Meie teenust või kui pääsete teenusele juurde mobiilsideseadme kaudu või selle kaudu.

Jälgimistehnoloogiad ja Küpsised

Kasutame Küpsiseid jms jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust Meie Teenuses ja talletada teatud infot. Kasutatavad jälgimistehnoloogiad on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning Meie teenuse täiustamiseks ja analüüsimiseks. Meie kasutatavad tehnoloogiad võivad hõlmata järgmist:

Küpsised võivad olla „Püsivad” või „Sessionilised” Küpsised. Püsivad Küpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilsideseadmesse, kui lähete ühenduseta režiimi, samas kui sessioonilised Küpsised kustutatakse kohe pärast veebibrauseri sulgemist.

Kasutame nii sessioonilisi kui ka püsivaid Küpsiseid allpool toodud eesmärkidel:

Lisateavet Meie kasutatavate Küpsiste kohta leiate Meie Küpsiste poliitikast või Meie privaatsuspoliitika jaotisest Küpsised.

Isiklike andmete kasutamine

Ettevõte võib isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

Teie isikuandmeid võime jagada järgmistes olukordades:

Isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui Meil on vaja säilitada Teie andmed, et järgida kohaldatavaid seadusi), lahendame vaidlusi ning jõustame oma õiguslepingud ja -poliitikad.

Ettevõte säilitab kasutusandmed ka siseanalüüsiks. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühemaks ajaks, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või Meie Teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või oleme juriidiliselt kohustatud säilitama need andmed pikemateks ajaperioodideks.

Isikuandmete edastamine

Teie teavet (sh isikuandmeid) töödeldakse ettevõtte tegevusasutustes ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. See tähendab, et seda teavet võib edastada arvutitesse, mis asuvad väljaspool Teie riiki või muud valitsustevahelist jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie jurisdiktsioonist.

Teie nõusolek sellele privaatsuspoliitikale, millele järgneb Teie sellise teabe esitamine, näitab Teie nõusolekut sellele edastusele.

Ettevõte võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning Teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonidele või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas Teie andmete ja muu isikuandmete turvalisus.

Isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui ettevõte on seotud ühinemise, omandamise või vara müügiga, võib Teie isikuandmeid üle kanda. Teavitame Teid, enne kui Teie isikuandmeid edastatakse ja nende suhtes kehtib mõni muu privaatsuspoliitika.

Õiguskaitse

Teatavatel asjaoludel võib äriühingult nõuda Teie isikuandmete avalikustamist, kui see on seadusega nõutav või avalik-õiguslike asutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivate taotluste alusel nõutav.

Muud õiguslikud nõuded

Ettevõte võib avaldada Teie isikuandmeid heausksel veendumusel, et selline tegevus on vajalik selleks, et:

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on Meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise meetod või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi püüame Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa Meie tagada selle täielikku turvalisust.

Lingid muudele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke muudele veebisaitidele, mida Meie ei kasuta. Kui klõpsate mõnel muu osapoole lingil, suunatakse Teid selle kolmanda osapoole veebilehele. Soovitame tungivalt Teil üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspõhimõtted.

Me ei kontrolli ega vastuta ühegi kolmanda osapoole veebilehe või teenuse sisu, privaatsuspoliitika ega tavade eest.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime Meie privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Teavitame Teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Teavitame Teid e-posti teel enne, kui muudatus jõustub, ja värskendame selle privaatsuspoliitika alguses olevat kuupäeva „Viimati värskendatud”.

Teil on soovitatav see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata ja tutvuda muudatustega. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need on sellel lehel postitatud.

Kontaktteave

Kui Teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite Meiega ühendust võtta:Uudised