Выберите язык
Наши международные сайты
estЭстония rehvidpluss.com
finФинляндия rengas24.com
sweШвеция däck24.com
latЛатвия riepas24.com
litЛитва padangos24.com
Müügigarantii rehvidele ja velgedele:
 1. Käesolevad müügigarantii tingimused (edaspidi garantii) on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusele (www.riigiteataja.ee).
 2. Garantiitingimused on mõeldud Ostjale kes ostavad Rehvid Pluss OÜ -st uued rehvid või veljed.
 3. Garantiid pakub Rehvid Pluss OÜ, asutatud 2007 aastal ning tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele,registreerimisnumber Nr. 11339888, peakontori aadress: Kesk tee 14a, Jüri, 75305 Harju maakond
 4. Rehvid Pluss OÜ volitatud isik garantii küsimustega  tegelemiseks on Indrek Kermon, kontaktandmed: Tel.: +372 524 9281, E-post.: indrek@rehvidpluss.com.
 5. Garantiitingimused puudutavad ainult rehvide ja velgede (edaspidi asi)  valmistus- ja materjalivigu.
 6. Garantii alla kuuluvad ainult need asjad, mille puhul on võimalik tõestada, et viga on tekkinud tootmisprotsessi käigus.
 7. Garantii kehtib asjadele 2 aastat, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiiaja teist pikkust.
 8. Garantiiaeg algab asja ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiiaja hilisemat algust. Kui meil on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg  enne asja ostjale üleandmist. Garantiiaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.
 9. Ostja peab teatama asja tavatingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 10. 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste tõendamis kohustus (kas asja üleandmise päevast alates ilmnenud puudus oli olemas asja üleandmisel) on Rehvid Pluss OÜ-l ja ülejäänud  18 kuu  jooksul võib müüja ostjalt nõuda puuduse põhjuste väljaselgitamise ja ka diagnostika kulude hüvitamist vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.
 11. Rehvid Pluss OÜ on kohustatud lahendama garantiijuhtumi mõistliku aja jooksul arvestades juhtumi olemust.
 12. Garantii alla ei kuulu:
  1. Asjade vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, ebaõige kasutamise, ladustamise ja naastutamise tulemusena.
  2. Vigastused, mille tekkimisele on klient tahtlikult või ettekavatsemata kaasa aidanud.
  3. Asjad, mida on remonditud või taastatud
  4. Vigastused, mis on tekkinud vale rataste vale suunangu, ratta disbalansi, rikkis pidurite või amortisaatorite, ebaõige rehvirõhu, ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu. Samuti vigastused, mis on tekkinud rehvi kasutamisest maastikul, võidusõidul, tulekahju, avarii või tahtliku vigastuse tagajärjel.
  5. Vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu.
  6. Suverehvid, mille mustri jääksügavus on alla 3 mm ja M+S tähistusega rehvidel 4mm.
  7. Rehvide naastutus ja naastud.
 13. Kui läbi viidud kontroll tõestab materjali- või tootmisviga, siis asi parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Kaudseid kulusi garantii ei korva.
 14. Rehvide kompensatsioonisumma arvutatakse rehvimustri kuluvusastme järgi, s.t., et teostatakse nn. "järelejäänud mustri" sügavuse mõõtmine.
 15. Rehvide kompensatsioonisumma arvutamine toimub järgnevalt: Toote ostuhind / kasulik mustrisügavus x (kasulik mustrisügavus - kasutatud rehvi kasuliku mustrisügavuse jääk). Kasulik mustrisügavus on uue rehvi mustrisügavus kuni garantiitingimustes kehtestatud mustrisügavuseni kulumine.
 16. Kui otsustatakse kliendi poolt tagastatud asi vahetada uue vastu, siis teostatakse asja vahetus kliendile tasuta Rehvid Pluss OÜ esinduses.
 17. Rehvid Pluss OÜ ei vastuta käesoleva tingimuste sätestatud kohustuse mittetäitmise eest, kui on tõestanud, et nimetatud kohustuste mittetäitmise põhjuseks on sellise ettenägematu sündmuse saabumine, mida pole võimeline kontrollima, ning tõendab ka seda, et polnud võimalik nimetatud sündmuse saabumist ära hoida ega kohaldada antud sündmuse või selle tagajärgede suhtes õiguslikke kaitsevahendeid. Rehvid Pluss OÜ peab tegema kõik võimaliku, minimiseerimaks nimetatud vääramatu jõu asjaolude kestvust. Käesoleva punkti tähenduses on „vääramatu jõu asjaoluks” (mitte piirdudes antud loeteluga) tulekahju, üleujutus, sõda, mäss, tööseisak, embargo, energiasüsteemi krahh, tooraine tarnete hilinemine jne.